Politique de confidentialité

Ochrane vašich údajov prikladáme veľký význam. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, aké máte práva týkajúce sa ochrany vašich údajov a ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše osobné údaje.

Podmienky, ktoré používame v týchto zásadách ochrany osobných údajov
Keď hovoríme „Eurotrustmark“, „my“, „náš“ alebo „nás“, máme na mysli spoločnosť European Business Solutions s.r.o. Budatínska 20, Bratislava, Slovakia, ktorá je zodpovednou spoločnosťou na spracovanie vašich osobných údajov.

Keď odkazujeme na našu „webovú stránku“ alebo „portál“, máme na mysli všetky webové stránky a aplikácie Eurotrustmark.

Webové stránky tretích strán
Náš portál obsahuje odkazy na iné webové stránky. To však neznamená, že tieto webové stránky podporujeme. Preto dôrazne odporúčame, aby ste si skontrolovali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto iných webových stránok, pretože ich postupy týkajúce sa zhromažďovania, spracovania a spracovania osobných údajov sa môžu líšiť od našich postupov.

Sme verejný portál

Z tohto dôvodu, keď zanecháte recenziu, je viditeľná pre všetkých návštevníkov nášho portálu. Ak ako firemný používateľ odpoviete na recenziu o vašej spoločnosti, bude to viditeľné na našom portáli. Preto si prosím pamätajte, že v závislosti od informácií, ktoré uvediete nemusíte byť anonymný.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľnej fyzickej osoby. Keď zanecháte recenziu, založíte si obchodný účet v mene svojej spoločnosti alebo inak použijete náš portál, môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 • Kontaktné údaje: Vaše meno a e-mailová adresa a akékoľvek ďalšie kontaktné informácie, ktoré nám poskytnete.
 • Informácie o vašom zariadení a polohe: vaša IP adresa, nastavenia prehliadača (typ prehliadača, ktorý používate, jazyk prehliadača, časové pásmo) a vaša poloha.
 • Informácie o vašom firemnom účte: Vaše heslo, názov a webová adresa vašej spoločnosti a niektoré ďalšie informácie, ktoré pridáte do profilu spoločnosti, ako napríklad:
  • Podrobné informácie o službách, ktoré vaša spoločnosť ponúka.
 • Údaje o používaní a profilovaní: Vaše interakcie s naším portálom vrátane času, ktorý strávite na našej webovej lokalite.
 • Informácie o recenziách. , Ktoré zahŕňa:
  • ktorú obchod ste ohodnotili,
  • obsah vašej recenzie a hodnotenie hviezdičkami, ktoré ste udelili,
  • umiestnenie spoločnosti, ktorú hodnotíte,
  • dátum pridania recenzie, kedy ste v recenzii vykonali zmeny alebo ju vymazali,
  • Vaše referenčné číslo alebo číslo objednávky alebo podobné číslo (ak ste ho vy alebo spoločnosť poskytli), tieto informácie nezverejnujeme.
  • Ak vás požiadame o poskytnutie informácií alebo dokumentácie ako dôkaz vašej hodnotenej skúsenosti a vy nám takéto informácie alebo dokumentáciu poskytnete, zhromaždíme a spracujeme ich na účely uvedené v žiadosti.
 • Informácie o tom, ako často sa zobrazujú vaše recenzie a aké užitočné sú vaše recenzie pre ostatných: koľko ľudí číta vašu recenziu a koľko ľudí ju považuje za „užitočnú“. Ak označíte recenziu niekoho iného ako „užitočnú“, zhromažďujeme aj tieto informácie.
 • Informácie o hláseniach a odpovediach na recenzie z vášho firemného účtu: vaše meno, podrobnosti o spoločnosti, informácie, ktoré ste poskytli v odpovedi na recenziu, ktorú recenziu ste nahlásili, dôvod hlásenia a dátum hlásenia.
 • Informácie autentickosti vašej recenzie: v prípade že bola recenzia hodnotená na zaklade nákupu považujeme ju za autenticku a označíme ju ako „overenú“, v prípade že hodnotíte obchod bez skúsenosti s nákupom považujeme ju za neautentickú
 • Informácie o vašich preferenciách: Ako súbory cookie, ktoré obsahujú vaše preferované nastavenia.

 

Žiadame vás, aby ste s od nás nezdieľali žiadne citlivé osobné dokumenty ani osobné údaje o sebe alebo o nikom inom, ako napríklad: Informácie odhaľujúce etnickú príslušnosť, náboženské presvedčenie alebo zdravotné údaje.

Ako zhromažďujeme osobné údaje

Osobné údaje, ktoré spracúvame, získavame predovšetkým priamo od vás. Napríklad, keď zanecháte recenzie alebo uverejníte odpovede na recenzie na našej webovej stránke.

Niekedy o vás dostávame informácie aj od tretích strán. Napríklad, ak si zaregistrujete účet Trustpilot cez Facebook. V tomto prípade sa váš účet automaticky naplní informáciami, ktoré dostaneme od Facebooku. Aj keď vám pošleme pozvánku na kontrolu v mene spoločnosti, dostaneme od tejto spoločnosti vaše meno, e-mailovú adresu a referenčné číslo, ako napríklad: B. číslo objednávky alebo podobne.

Vaše údaje nám poskytne obchod v ktorom ste nakúpili, aby sme Vám mohli zaslať emailovú pozvánku na hodnotenie obchodu, potrebujeme aby obchod zaevidoval u nás vašu objednávku, poskytnutím referencie vašej objednavky a emailovej adresy.

Taktiež automaticky generujeme alebo zhromažďujeme informácie z vášho počítača alebo zariadenia, keď používate naše Služby, ako napríklad: Napríklad vaša IP adresa, vaša poloha, informácie o zariadeniach a prehliadačoch.

Kto je subjekt zodpovedný za vaše osobné údaje („správca“)?

Ak ste dostali pozvánky na zanechanie recenzií na Eurotrustmark od spoločností, ktoré využívajú naše služby, alebo od nás v mene týchto spoločností, príslušná spoločnosť je prevádzkovateľom v súvislosti s príslušnými pozvánkami a akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré sú s nimi spojené. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pozvánok alebo by ste si chceli uplatniť svoje práva týkajúce sa údajov použitých v tejto súvislosti, obráťte sa priamo na dotknutú spoločnosť, pretože vám, žiaľ, nemôžeme pomôcť.

European Business Solutions s.r.o. je správcom všetkých ostatných osobných údajov súvisiacich s naším portálom, ako sú: informácie, ktoré poskytnete, keď si vytvoríte účet, zanecháte recenziu alebo odošlete odpoveď.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na:

 • aby sme vám mohli poskytovať naše služby, ako je zobrazovanie vašich recenzií a umožnenie prístupu k nášmu portálu alebo umožnenie prístupu k obchodnému účtu vašej spoločnosti a našej webovej stránke,
 • aby sme vás identifikovali ako registrovaného používateľa, keď sa prihlásite na náš portál a znova navštívite portál,
 • na zlepšenie nášho portálu a služieb,
 • aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a poskytovať zákaznícky servis,
 • vykonávanie rôznych opatrení, ako napríklad: analýza údajov, kontrola, monitorovanie a preventívne opatrenia na ochranu pred pokusmi o podvod, vývoj nových produktov a služieb, vylepšenia alebo zmeny nášho portálu
 • na školenie našich zamestnancov a na účely zabezpečenia kvality, čo nám pomáha zvyšovať kvalitu našich služieb,
 • vykonávať naše zákonné povinnosti, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi alebo na účely dodržiavania, regulácie a auditu. Môžeme napríklad uchovávať údaje, ak nás to vyžaduje zákon alebo súd alebo úradný príkaz.

Ak máte podnikateľský účet Eurotrustmark v mene svojej spoločnosti, použijeme vaše osobné údaje aj na:

 • informovať vás o recenziách o vašej spoločnosti alebo produktoch vašej spoločnosti,
 • na overenie oprávnenosti vašich odpovedí na recenzie,
 • informovanie, keď používatelia odošlú spätnú väzbu o vašej odpovedi na recenziu alebo o vašej správe o recenzii,
 • na uplatnenie našich všeobecných podmienok používania.
 • Tieto informácie môžeme použiť aj inými spôsobmi, o ktorých vás budeme osobitne informovať v čase zhromažďovania.

Vaše osobné údaje potrebujeme spracovávať, aby sme:

 • na splnenie našej zmluvy s vami alebo vašou spoločnosťou,
 • uplatnili svoje vlastné práva a dodržiavali naše zákonné povinnosti a prevádzkovali náš online recenzný portál v súlade s platnými zákonmi,
 • presadzovanie oprávnených obchodných záujmov pri prevádzkovaní našej webovej stránky a poskytovaní našich služieb pre vás. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, bude to tak len v rozsahu, v akom je spracúvanie relevantné, primerané a obmedzené na údaje nevyhnutné na účel zhromažďovania. Samozrejme vždy dbáme na to, aby naše oprávnené záujmy neovplyvňovali nespravodlivo vaše osobné práva a slobody.
 • v prípade potreby uplatňovať alebo obhajovať právne nároky.

V prípadoch, na ktoré ste nám výslovne udelili súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, napr. Akceptujete určité súbory cookie na svojom zariadení, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Môžete to urobiť pomocou funkcie poskytnutej na našej webovej stránke. Upozorňujeme však, že môžeme byť oprávnení naďalej spracovávať vaše údaje, ak to povoľuje niektorý z iných právnych základov uvedených vyššie.

Máte právo namietať proti spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, a môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie.

Kto môže pristupovať k vašim osobným údajom?

 • Vaše osobné údaje na Eurotrustmark
  • Vaše recenzie zobrazujeme na našom portáli, aby si ostatní mohli prečítať vaše skúsenosti s konkrétnoym obchodom. Ak zanecháte recenziu, ostatní používatelia nášho portálu môžu vidieť vaše používateľské meno, vašu polohu (t. j. vašu krajinu), Títo používatelia môžu tiež vidieť, či ste označili ďalšie recenzie ako „užitočné“.
  • Ak ako používateľské meno používate svoje skutočné meno, nezabudnite, že to môže odhaliť vašu identitu. Pri rozhodovaní o tom, aké informácie na našom portáli sprístupníte, odporúčame postupovať opatrne a uvedomiť si, že v závislosti od povahy a rozsahu poskytovaných informácií nemusíte byť anonymní.
  • Ak uprednostňujete zostať v anonymite, nepoužívate svoje meno ako svoje používateľské meno, vezmite prosím na vedomie, že informácie zo sociálnych sietí môžu odhaliť časť alebo celú vašu identitu a umožniť identifikáciu recenzií, ktoré ste odoslali.
 • Vaše osobné údaje na Eurotrustmark, keď si zriaďujete podnikateľský účet v mene svojej spoločnosti
  • Keď si zriaďujete podnikateľský účet v mene svojej spoločnosti, zobrazujeme názov vašej spoločnosti, adresu, doménu, krajinu a ďalšie informácie
  • Odporúčame, aby ste boli opatrní pri rozhodovaní o tom, aké informácie sprístupníte na zverejnenie na Stránke, a uvedomte si, že v závislosti od povahy a rozsahu poskytnutých informácií môžete zverejniť osobné údaje.
  • Ostatné informácie, ktoré sprístupníte na Stránke, vrátane vašich odpovedí na recenzie o vašej firme, môžu vidieť aj iní používatelia Stránky.

 

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s inými službami, webovými stránkami a spoločnosťami

Jedným z kľúčových cieľov Eurotrustmark je zvýšiť dostupnosť a prítomnosť recenzií. Preto umožňujeme ostatným službám zobrazovať recenzie odoslané na našom portáli, okrem iného vrátane odpovedí spoločností na recenzie odoslané na našej webovej stránke. To rozširuje potenciálnu cieľovú skupinu a zvyšuje povedomie o Trustpilot a recenzie medzi spotrebiteľmi. Tieto tretie strany a spoločnosti, ktoré môžu zobrazovať vaše recenzie spolu s vaším verejným užívateľským profilom (alebo, ak máte firemný účet na Trustpilot, vaše odpovede na recenzie o vašej firme), spadajú do nasledujúcich kategórií:

 • Obchody ktore ste hodnotili, ktoré majú možnosť zverejniť vlastné recenzie na vlastných stránkach
 • Vyhľadávače, ako napríklad Google
 • Spotrebiteľské a obchodné portály vrátane webových stránok na porovnávanie cien, nákupných sprievodcov atď.
 • Aplikační partneri a platformy, ako napr Napríklad: Shoptet,PrestaShop, Magento, Shopify a WooCommerce
 • sociálne siete

Ak zanecháte recenziu na Eurotrustmark ako odpoveď na pozvánku zaslanú spoločnosťou prostredníctvom našich služieb pozývania na recenziu, táto spoločnosť môže priradiť vašu recenziu k danej pozvánke.

Nezdieľame žiadne dôkazy, ktoré nám poskytnete na overenie vašich skúseností s kontrolovanou spoločnosťou. Ak však máte referenčné číslo alebo číslo objednávky alebo podobne, môžeme ho postúpiť spoločnosti, pokiaľ vopred nevznesiete námietku proti prevodu.

Iné zverejnenia
Okrem vyššie uvedeného zverejňujeme vaše osobné údaje nasledujúcim tretím stranám a za nasledujúcich okolností:

 • vyhovieť právnym požiadavkám alebo reagovať na súdne spory a právne procesy (ako sú okrem iného predvolania alebo súdne príkazy) alebo žiadosti od verejných a vládnych orgánov,
 • spolupracovať s regulačnými a vládnymi orgánmi v súvislosti s vyšetrovaniami alebo postúpeniami,
 • tretím stranám v súvislosti s presadzovaním našich Všeobecných zmluvných podmienok pre používateľov, a Všeobecných zmluvných podmienok pre spoločnosti
 • tretím stranám na ochranu našich obchodných operácií alebo obchodných operácií našich pridružených spoločností,
 • tretím stranám na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku našich pridružených spoločností, vás alebo iných,
 • tretím stranám, aby sme mohli využiť zákonné opravné prostriedky, ktoré máme k dispozícii, alebo obmedziť škody, ktoré nám vzniknú,
 • tretím stranám, aby sme mohli vyšetrovať, predchádzať alebo podniknúť kroky v súvislosti s podozrivými alebo skutočne zakázanými činnosťami, ako sú, ale nie výlučne, podvody alebo zneužitie nášho portálu,
 • tretím stranám v prípade akejkoľvek reštrukturalizácie, zlúčenia, akvizície, predaja, spoločného podnikania, postúpenia, prevodu alebo iného nakladania s celým alebo akoukoľvek časťou nášho podniku alebo majetku (ako aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše údaje uchovávame len tak dlho, ako to potrebujeme alebo kým sme zo zákona povinní tak urobiť. Závisí to od dôvodu, pre ktorý boli príslušné údaje zhromaždené, a od toho, či na to máme trvalý právny základ (napr. splnenie zmluvy s vami, poskytnutie služby, o ktorú ste požiadali, dodržiavanie právnych predpisov alebo legitímne účely záujmy z našej strany). Ak už nebudeme mať dobrý dôvod na to, aby sme vaše údaje naďalej uchovávali, údaje buď vymažeme, alebo ich anonymizujeme, aby vás z údajov už nebolo možné identifikovať. V závislosti od účelu zaobchádzame s určitými údajmi odlišne. Svoje osobné údaje však môžete kedykoľvek vymazať alebo nás požiadať o vymazanie týchto údajov (viac informácií nájdete v časti „Vaše práva“ nižšie).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane vašich recenzií uchovávame tak dlho, dokým recenzovaný obchod platí za naše služby . V niektorých prípadoch môžeme naďalej uchovávať určité informácie aj po skončení obchodného vztahu s recenzovaným obchodom, ak to od nás vyžaduje zákon alebo máme oprávnený záujem tieto informácie uchovávať. Dôvody na dlhšie uchovávanie určitých údajov zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na, bezpečnosť, predchádzanie podvodom a zneužitiu nášho portálu, dodržiavanie zákonných alebo regulačných požiadaviek a obrana našich legitímnych obchodných záujmov.

 Ako chránime vaše osobné údaje?

Ochrana vašich osobných údajov je našou najvyššou prioritou. Na ochranu vašich osobných údajov v rámci našej spoločnosti používame rôzne organizačné, technické a administratívne opatrenia a pravidelne kontrolujeme zraniteľnosť našich systémov. Keďže však internet nie je úplne bezpečné prostredie, nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate. E-maily odosielané prostredníctvom Portálu nemusia byť šifrované, a preto vám odporúčame, aby ste nám vo svojich e-mailoch neposielali žiadne dôverné informácie.

Neustále pracujeme na zlepšovaní našich bezpečnostných opatrení a zásad a budeme neustále aktualizovať relevantné informácie, keď sa objavia nové informácie.

Používanie cookies

Súbory cookie a podobné technológie používame na poskytovanie, optimalizáciu, personalizáciu a analýzu našich služieb, ako aj na reklamné účely.

Používame kombináciu cookies a iných technológií, ako sú: sledovacie kódy na zhromažďovanie údajov na použitie v súlade s účelmi stanovenými v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Čo je to cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý sa uklada na váš počítač alebo do zariadenia prostredníctvom webového prehliadača navštevovanej webovéj stránky alebo aplikácie, ktorý používate. Používame cookies napr. na zhromažďovanie vašich preferencií a nastavení ktoré nám poskytujú informácie, ktoré potrebujeme, aby sme vám poskytli čo najkonzistentnejšiu a najrelevantnejšiu používateľskú skúsenosť. Súbory cookie používame aj na získanie informácií o testoch alebo vylepšeniach, ktoré testujeme, na sledovanie toho, ako používate naše služby a na zistenie, či sa osvedčili.

Súbory cookie na našej webovej stránke nastavujete vy sami.

Čo sú kódy sledovania?
Sledovacie kódy sú útržky kódu, ktoré sú integrované do webovej lokality napríklad na meranie návštev a interakcií. Používame sledovacie kódy, aby sme sa dozvedeli viac o tom, ako interagujete s našimi službami a reklamami, ktoré sa vám zobrazujú, a všeobecnejšie o tom, ako používate náš portál.

Ďalšie informácie a podrobnosti o rôznych súboroch cookie a podobných technológiách, ktoré používame, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie .

Vaše práva

Máte práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame. Za určitých okolností môžu byť tieto práva obmedzené, napríklad ak by splnenie vašej žiadosti malo za následok sprístupnenie osobných údajov inej osoby alebo ak nás požiadate o vymazanie údajov, ktoré sme povinní uchovávať zo zákona alebo ktoré nám umožňuje uchovávať z dôvodu oprávnených záujmov. . Ak akékoľvek obavy, ktoré máte, nemožno vyriešiť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Oprava a vymazanie vašich osobných údajov
Ak sú akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, nesprávne alebo zavádzajúce, ak sa vaše osobné údaje zmenia alebo ak si už neželáte, aby sa na portáli zobrazovali,

Môžete poslať e-mail na adresu info@eurotrustmark.com a požiadať nás o opravu alebo vymazanie vašich údajov.

Viac informácií o vymazaní vašich údajov nájdete v časti „Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?“ vyššie.

Ďalšie práva
Okrem vyššie uvedených práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi máte tiež právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a právo požadovať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené (najmä ak nespracuvávame údaje potrebne na plnenie zmluvných alebo zákonných povinností, ako je spracúvanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu).

V prípadoch, keď ste nám na našu žiadosť udelili súhlas, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete (pozri časť „Kontaktovanie“ nižšie). Ak odvoláte svoj súhlas, aby Eurotrustmark spracúval vaše údaje, neovplyvní to žiadne údaje, ktoré už boli v tom čase spracované.

Údaje o deťoch

Náš portál nie je určený pre deti do 16 rokov a vedome nezhromažďujeme osobné údaje od detí mladších ako 16 rokov. Ak sa dozviete, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám poskytlo svoje osobné údaje, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane údajov môžeme v prípade potreby zmeniť. Zákony, predpisy a priemyselné normy sa neustále vyvíjajú, čo si môže vyžadovať takéto zmeny. Zmeny našich služieb alebo našich obchodných aktivít môžu tiež viesť k zmenám našich zásad ochrany osobných údajov. Tieto zmeny uverejníme na tejto stránke a odporúčame vám, aby ste si z času na čas prečítali naše zásady ochrany osobných údajov, aby ste zostali informovaní.

Kontakt

Chceme, aby tu uvedené informácie boli čo najjasnejšie a najtransparentnejšie. Ak však stále máte otázky týkajúce sa toho, ako spracúvame vaše osobné údaje alebo ak by ste si chceli uplatniť práva, ktoré vám vyplývajú z našich Zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás e-mailom na adrese info@eurotrustmark.com .

Môžete nás kontaktovať poštou na tejto adrese:

European Business Solutions s.r.o.
Budatínska 20, Bratislava 85106, Slovensko

Ak vaša sťažnosť nemôže byť vyriešená ani po kontaktovaní nás, máte ďalšie možnosti; možete podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov, akým je napríklad Slovenský úrad na ochranu údajov.